Particulieren

Het ontwerpproces is ontzettend inspirerend en terug te brengen tot zes stappen. Elke stap heeft een eigen verhaal dat in de onderstaande teksten verder worden toegelicht.

Het adviesbezoek vormt de basis voor het verdere ontwerpproces.

We kijken hier naar de;
- omgeving
- zichtlijnen
- weersinvloeden
- bodemgesteldheid
- waterhuishouding
- en naar jou
Want jij bent de gebruiker. Jij moet je thuis voelen en dat wat wij ontwerpen moet bij jou passen. Als jij jezelf bent is de rest maakbaar. En met die insteek wil BUITENAF het ontwerp aangaan.

Kosten adviesbezoek geheel vrijblijvend.

Bij het ontwerp kun je kiezen uit verschillende ontwerpmethodes;

- schets
- tweedimensionaal ontwerp
- driedimensionaal ontwerp


Deze methodes verschillen van elkaar in leesbaarheid. Een schets bevat enkel lijnen, een 2D-ontwerp krijgt kleur en invulling en een 3D-ontwerp wordt opgewerkt lot een levendige omgeving.

In alle ontwerpmethodes komen de punten uit het adviesbezoek terug, voorzien van een groene draai door BUITENAF en passend in het geheel. De overdracht van het ontwerp vindt plaats op locatie waarbij het ontwerp getoetst kan worden op de omgeving.

Kosten ontwerp vanaf €442,59

Bij de uitwerking worden onderdelen uit het ontwerp verder uitgewerkt. Je kunt kiezen uit;

- advies
- visualisatie


Bij advies wordt een rapport opgesteld met bijvoorbeeld beheersingrepen of een kansenplan voor de toekomst. De visualisaties kunnen het adviesrapport ondersteunen of los worden ingezet om zo realistisch mogelijk een aanpassing te benaderen. Naast deze uitwerkingen kan er ook gewoon gekozen worden voor een specificatie van het ontwerp door BUITENAF als het aankomt op een bouwkundig element, houtconstructie of een cruciaal detail.

Kosten uitwerking; €78,65 per uur

In het beplantingsplan worden de bomen, heesters en planten
geselecteerd op;

- hoogte
- textuur
- geur
- bladkleur
- transparantie
- onderhoudsfrequentie


Van al deze beplanting wordt middels een tekening aangegeven waar te planten en in welke aantallen. De tekening wordt door BUITENAF aangevuld met een bestellijst voor de kweker.

Kosten beplantingsplan vanaf €168,43

Dit is het punt waar we het ontwerpproces afsluiten en overgaan tot realisatie. Hierbij selecteren wij de uitvoerende partij op;

- expertise
- betrouwbaarheid
- duurzaamheid
- efficiëntie
- prijs


Door onze kennis van de markt is dit een stap die BUITENAF graag samen met jou maakt om het ontwerp zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

Kosten aanbesteding vanaf €114,77

Tijdens de realisatie dragen wij zorg voor;

- controle
- oplossingen
- budget


Hierdoor wordt door BUITENAF naar een zo hoog mogelijke kwaliteit gestreefd in een proces dat niet stil ligt en geen extra geld kost. Aan het begin van de realisatie wordt het aantal controlemomenten bepaald. Dit aantal kan aanzienlijk worden teruggebracht wanneer we werken met een bij ons bekende uitvoerende partij.

Kosten directievoering; €78,65 per uur
167
Aanvragen