Het landschap in goede handen

02 August 2018

Landschap is beleving voor iedereen. Iedereen draagt er aan bij en iedereen plukt er de vruchten van. Landschap is de ruimte om ons heen. De ruimte waarin wij recreëren of waardoor wij naar ons werk fietsen. Landschap is eenvoudig, maar door zijn omvang complex.

Landschap intrigeert. Het houdt ons bezig en is bepalend bij onze keuzes. Of we nu schrijven over lange poldersloten, donkere bossen of uitgestrekte weilanden. Het doet iets met ons gevoel. We hebben er een beeld bij en we koesteren het. Daarom is het belangrijk dat we het landschap divers houden. Zodat we ons dagelijks blijven verbazen over overgangen en veranderingen.

De 5 meest voorkomende landschapstypen
Essenlandschap

Reliëfrijk landschap met redelijk grote eenheden bouwland, weiland en bos.

Oude Hoevenlandschap

Kleinschalig landschap met houtwallen, lanen en verspreid liggende akkers.

Jong Kampenlandschap

Eenvormig landschap met rechte wegen, smalle bermen en blokvormige akkers.

Slagenlandschap

Baanvormig landschap met lijnvormige kavels en beplanting langs de randen.

Veenweidegebied

Vlak en open landschap met enkel riet, wilgen en veel sloten.